'De letselschade en loonschadezaak behandelen wij vaak samen. Dan strijden werkgever en werknemer zij aan zij voor hetzelfde.'

Anneke van Tol, advocaat letselschade

Werknemers

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval en daardoor (tijdelijk) arbeidsongeschikt? Dan mist uw werkgever (tijdelijk) een arbeidskracht, maar moet hij wél uw loon doorbetalen. Ook moet uw werkgever u zo goed mogelijk weer aan het werk helpen. Uw werkgever lijdt dus, net als u, schade.

Kosten verhalen

Als een ander verantwoordelijk is voor het ongeval, dan kunt u uw schade op die ander verhalen. Uw werkgever kan ook zijn schade op die ander verhalen. Dit wordt ‘loonschadeverhaal’ genoemd. Uw werkgever kan o.a. de volgende kosten verhalen op de verantwoordelijke partij:

  • Het aan u doorbetaalde nettoloon
  • Bonussen die u tijdens uw ziekte hebt opgebouwd
  • Vakantiegeld
  • Re-integratiekosten
  • Aanpassings- en vervoerskosten
  • Interne administratiekosten
  • Kosten in het kader van het Eigen Risicodragerschap ZW/ WGA

Wat is de rol van u als werknemer?

Voor het opstarten van een loonschadezaak is informatie nodig. Namelijk:

 • Wat is de reden van uw arbeidsongeschiktheid?
 • Wat is er gebeurd?
 • Wie is verantwoordelijk?
 • Zijn er verzekeringsgegevens bekend van de verantwoordelijke persoon?

U als werknemer heeft deze informatie; uw werkgever heeft deze informatie niet. Uw werkgever zal deze informatie graag willen hebben. Als u dat prettig vindt, dan kunt u de informatie ook laten verstrekken door uw letselschade-advocaat, als u die al heeft. Uw advocaat kan dan zorgen dat de informatie terecht komt bij uw werkgever of de loonschadespecialist.

Heeft u nog geen letselschade-advocaat, neem dan gerust gratis en vrijblijvend contact op met een van onze letselschade-specialisten via nummer 0800-23 55 387 of kijk op letselschade.berntsenmulder.nl.

Medische machtiging

Net als in uw letselschadezaak, zal in de loonschadezaak uw werkgever zijn schade moeten onderbouwen. Vaak zal de verzekeraar van de verantwoordelijke partij om medische informatie vragen. Dit kan uw werkgever in verband met uw privacy niet zelf opvragen. Wanneer wij de loonschadezaak van uw werkgever in behandeling hebben, zullen wij deze informatie moeten opvragen. Hiervoor maken wij gebruik van een medisch adviseur. Hierdoor komt de informatie niet bij uw werkgever terecht.

Onze medisch adviseur kan niet zonder de toestemming van de werknemer informatie opvragen. Wij zullen u als werknemer dan ook vragen een medische machtiging te ondertekenen, waarmee onze medisch adviseur bij bepaalde artsen/ behandelaren informatie kan opvragen. Soms is alle informatie al aanwezig bij de belangenbehartiger van de werknemer of de medisch adviseur van de verzekeraar. In zulke gevallen zal een machtiging om met die instanties informatie te delen genoeg zijn. Wij vragen de werknemer dan zo’n machtiging te tekenen.

Over de medische informatie en medische adviezen wordt de werkgever niet inhoudelijk geïnformeerd. De werkgever krijgt ook geen inzage hierin. Wij informeren de werkgever alleen over de consequenties die de informatie en adviezen hebben voor de loonschadevergoeding.

Doe de letselschade-check

Controleer hier of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding.

Doe de check

Ons team

Jurien Minderhout

Jurist loonschade en letselschade

0172- 42 70 73

Annemarie van der Neut

Loonschadebehandelaar

0172 - 42 70 75

Corine Dool

Loonschade expert

0172 - 42 70 75

Karin Nijman

Advocaat-partner

0172-427071

Jeroen Thiele

Advocaat-partner

0172 49 43 45

Guus Berntsen

Adviseur en expert loonschade

0172 49 43 45

Tips en tools

Loonschade check

Heeft u recht op vergoeding van loon- en andere kosten door afwezigheid van uw personeel? Doe de loonschade-check.

Doe de check arrow_forward
Cursus loonschade

Karin Nijman-Weninger is een geaccrediteerde docent. Hier leest u meer over een (gratis) cursus loonschade.

Cursus loonschade aanvragen arrow_forward
Zaak aanmelden

Meld hier uw zaak aan. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen: 0172 42 41 72 info@berntsenmulder.nl

Zaak aanmelden arrow_forward