,

Werknemer meldt ernstig arbeidsconfict. Mag bedrijfsarts dit melden aan werkgever?

12 augustus 2021

Vrijwillig spreekuurcontact en de geheimhoudingsplicht van de bedrijfsarts

Situatie: Op het arbeidsomstandighedenspreekuur meldt een werknemer dat er sprake is van een ernstig arbeidsconflict.

Vraag: Mag de bedrijfsarts dit terugkoppelen aan de werkgever?

Antwoord: Nee

Bij een verplicht contact  bezoekt de werknemer de bedrijfsarts in opdracht van de werkgever.

Vrijwillig of verplicht?

Bij een arbeidsomstandighedenspreekuur is sprake van een vrijwillig contact. Bij vrijwillige contacten met de werknemer geldt de WGBO onverkort. De bedrijfsarts heeft medisch beroepsgeheim volgens artikel 7:457 BW. Hij mag geen informatie met de werkgever of anderen uitwisselen. Wel mag hij informatie uitwisselen met uitdrukkelijke, gerichte, vrijwillig gegeven toestemming van de werknemer. Zie p. 9 van de Leidraad Bedrijfsarts en privacy anno 2019.

Als de werknemer tijdens een ziekteverzuimperiode komt met een vraag die niets te maken heeft met zijn ziekteverzuim, geldt dit ook als een vrijwillig contact. Ook als een werknemer komt vóórdat de werkgever opdracht heeft gegeven voor een consult, is sprake van een vrijwillig contact waar de WGBO onverkort voor geldt.

Gesprek over ziekteverzuim

Wat als de werkgever vraagt om met een werknemer in gesprek te gaan over het frequente ziekteverzuim? Als dat gebeurt in een periode dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is, dan geldt ook dat als een vrijwillig contact. Voor al dit soort vrijwillige contacten is de vraag of dat soort informatie wel thuis hoort in het bedrijfsgeneeskundig dossier.

WGBO

Als de bedrijfsarts het in het dossier opneemt, dan hoort daar de opmerking bij dat deze informatie volledig onder de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) valt. Als de bedrijfsarts met de werknemer afspreekt dat deze informatie in de terugkoppeling betrokken mag worden, dan is het belangrijk om dat te noteren in het dossier. Dan is duidelijk wat er afgesproken is en heeft de bedrijfsarts rugdekking.


Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Bel mij via tel. 0172 – 42 41 72 of stuur mij een e-mail.


Foto bij dit bericht: Priscilla du Preez.

Tips en tools

Loonschade check

Heeft u recht op vergoeding van loon- en andere kosten door afwezigheid van uw personeel? Doe de loonschade-check.

Doe de check arrow_forward
Cursus loonschade

Karin Nijman-Weninger is een geaccrediteerde docent. Hier leest u meer over een (gratis) cursus loonschade.

Cursus loonschade aanvragen arrow_forward
Zaak aanmelden

Meld hier uw zaak aan. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen: 0172 42 41 72 info@berntsenmulder.nl

Zaak aanmelden arrow_forward