'Meer weten over kosten en opbrengsten? Ik help u graag.'

Corine Dool, specialist loonschade

Wat kost het verhalen van loonschade?

Zit uw werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt thuis door een ongeval? Dan heeft u als werkgever veel te doen. U moet de bedrijfsarts inschakelen, een plan van aanpak opstellen, vervangers regelen… Wij nemen het loonschadetraject graag voor u uit handen. Hier leest u wat dat kost.

Tarief

Advocaten mogen niet zomaar op basis van ‘no cure-no pay’ werken. De Verordening op de advocatuur verbiedt dat. Maar als het gaat om de inning van een geldvordering mag het onder omstandigheden wel.

Berntsen Mulder Advocaten mag werkgevers in loonregres-zaken een incassotarief aanbieden voor de werkzaamheden om tot verhaal van de loonschade te komen.

U betaalt maximaal onderstaand percentage, maar vaak minder

Verhalen wij niets voor de werkgever, dan betaalt de werkgever ook niets. Verhalen wij de loonschade, dan houden wij het afgesproken percentage in + btw.

Het gaat om de volgende percentages*:

  • 15,8% over de eerste € 3.000 exclusief btw
  • 10,6% over het meerdere tot € 6.000 exclusief btw
  • 8,5% over het meerdere tot € 20.000 exclusief btw
  • 5,3% over het meerdere tot € 60.000 exclusief btw
  • 3,2% over het meerdere exclusief btw

(*) Het percentage is inclusief kantoorkosten, dus naast btw, wordt het niet meer verhoogd.

Vaak krijgt u van dit percentage ook weer een deel terug. Hieronder leest u waarom.

Opties

In een loonschadezaak zijn 4 scenario’s denkbaar:

  1. De verzekeraar erkent de aansprakelijkheid en er is geen juridisch inhoudelijke discussie. In dat geval bent u maximaal het genoemde percentage verschuldigd. Maar het kan ook (veel) minder zijn (zie onder ‘Geld terug krijgen’).
  2. De verzekeraar erkent de aansprakelijkheid niet en er ontstaat een juridisch inhoudelijke discussie. Wij overleggen dan met u over de voortgang. Wij kunnen dan óf stoppen met de zaak. Dan zijn er geen kosten voor u aan verbonden. Óf wij gaan door met de discussie en dan betaalt u ons een van tevoren afgesproken tarief.
  3. De verzekeraar erkent de aansprakelijkheid en er ontstaat een juridische discussie. Deze discussie kan gaan over de omvang van de schade of het causaal verband tussen het ongeval en de uitval van de werknemer. Voor het innen van de loonschade betaalt u dan het genoemde percentage. De extra tijd die wij kwijt zijn aan de juridische discussie brengen wij rechtstreeks in rekening bij de verzekeraar van de wederpartij. Dat kan, omdat de wet bepaalt dat de aansprakelijke partij ook uw advocaatkosten moet betalen.
  4. De verzekeraar vergoedt in het buitengerechtelijke traject geen loonschade en de werkgever wil een procedure bij de rechtbank starten. In dat geval gelden de hiervoor genoemde percentages niet, maar spreken wij van tevoren een apart tarief met de werkgever af.

Medische fouten en mishandelingszaken

Dit laatste geldt ook voor loonschadezaken waarbij de werknemer slachtoffer is geworden van een medische fout of een mishandeling. Neem contact met ons op voor de aparte voorwaarden die hiervoor gelden.

Externe kosten

Externe kosten, zoals kosten van een medisch adviseur, zullen apart in rekening gebracht worden. Over het inschakelen van een externe partij voeren wij van tevoren overleg met u. Vaak kunnen de externe kosten ook op de verzekeraar van de wederpartij verhaald worden.

Geld terug krijgen

Wij verhalen uw kosten zoveel mogelijk op de verzekeraar. Daarom betaalt u feitelijk vaak (veel) minder dan het genoemde percentage.

Meer informatie over kosten loonschade

Wilt u meer weten over de kosten? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via tel. 0172 – 42 70 75 of mailen via info@loonschade.nl.

mail ons gerust over loonschade

Heeft u recht op teruggave loonkosten?

Doe hier de loonschade-check

Gratis check →

Ons team

Jurien Minderhout

Jurist loonschade en letselschade

0172- 42 70 73

Annemarie van der Neut

Loonschadebehandelaar

0172 - 42 70 75

Corine Dool

Loonschade expert

0172 - 42 70 75

Karin Nijman

Advocaat-partner

0172-427071

Jeroen Thiele

Advocaat-partner

0172 49 43 45

Guus Berntsen

Adviseur en expert loonschade

0172 49 43 45

Tips en tools

Loonschade check

Heeft u recht op vergoeding van loon- en andere kosten door afwezigheid van uw personeel? Doe de loonschade-check.

Doe de check arrow_forward
Cursus loonschade

Karin Nijman-Weninger is een geaccrediteerde docent. Hier leest u meer over een (gratis) cursus loonschade.

Cursus loonschade aanvragen arrow_forward
Zaak aanmelden

Meld hier uw zaak aan. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen: 0172 42 41 72 info@berntsenmulder.nl

Zaak aanmelden arrow_forward